A2 tečaj Njemačkog jezika u Osijeku | Edunova

A2 tečaj Njemačkog jezika u Osijeku | Edunova

Test iz njemačkog jezika A2

1. Nadopunite rečenicu! Ich gehe _________ Hause.
2. Koja je od riječi točno napisana?
3. Koji od pridjeva najbolje nadopunjuje ovu rečenicu? Hans fährt _____________.
4. Koja rečenica je pravilno napisana?
5. Koji je ispravan odgovor na ovo pitanje? Wie finden Sie meinen neuen Pullover?
6. Odaberite točnu rečenicu!
7. Odaberite točan završetak rečenice! Um 10:00 Uhr beginnt der Unterricht, _________.
8. Nadopunite rečenicu! Kannst du _______ bitte das Buch geben?
9. Nadopunite rečenicu! Der Unterricht beginnt _____ Montag um 10:00 Uhr.
10. Koji je ispravan odgovor na pitanje Woher kommen Sie?

Ime i prezime Grad Email Broj telefona

X