Seminar će se održati u prostorijama Edunove Osijek, u subotu, 20. veljače 2016. u 10 sati.