Sve zainteresirane, a i one koji će to tek postati, ovim putem želimo obavijestiti kako su započele prijave za subvencioniranje naših edukacija!  Bilo da se radi o informatici, marketingu ili stranim jezicima – želimo…