sistemski i mrežni administrator | Edunova

sistemski i mrežni administrator | Edunova

  • Subvencija je potpora koju  dodjeljujemo kako bi vas potaknuli na daljnje obrazovanje. Za sve vas koji razmišljate o edukaciji, a niste u mogućnosti financirati cijelu edukaciju ovim putem obavještavamo da se možete prijaviti na natječaj.

  • Polaznici se ovdje upoznavaju sa mrežom, zadnjim verzijama Windows Servera i Windows-a. Polaznici će se upoznati sa…

X