Seminar je namijenjen osobama koje nemaju predznanje iz područja pripreme i provedbe EU projekata, a žele saznati koja su znanja i vještine potrebni za rad na EU projektima. Seminar će se održati u prostorijama Edunove Osijek, Jagerova 5…