Polaznici se ovdje upoznavaju sa mrežom, zadnjim verzijama Windows Servera i Windows-a. Polaznici će se upoznati sa…