Gotovo sve organizacije trebaju osobu koja bi vodila uredske poslove koji redovito uključuju administraciju, uspostavu komunikacije s klijentima, dogovaranje sastanaka..