Arhiva menadžer turizma - Edunova

Arhiva menadžer turizma - Edunova

  • Ako želite napredovati u karijeri iskoristite potencijal i izaberite novo kreativno zvanje Menadžer turizma. .

  • Subvencija je potpora koju  dodjeljujemo kako bi vas potaknuli na daljnje obrazovanje. Za sve vas koji razmišljate o edukaciji, a niste u mogućnosti financirati cijelu edukaciju ovim putem obavještavamo da se možete prijaviti na natječaj.

  • Turizam je gospodarska grana koja bilježi kontinuiran rast, a budući da se Hrvatska proteklih godina nametnula kao jedna od vodećih europskih i svjetskih destinacija, izgledi za zapošljavanje u ovom sektoru vrlo su perspektivni.

X