Pozivamo Vas na trening za višeg stručnog konzultanta na temu “Širi pogled na javnu nabavu.”