internet | Edunova

internet | Edunova

  • Rad na računalu i snalaženje s uredskim alatima neophodna je kompetencija na većini današnjih poslova. Kako bi napredovali u karijeri i…

  • Polaznici se ovdje upoznavaju sa mrežom, zadnjim verzijama Windows Servera i Windows-a. Polaznici će se upoznati sa…

X