Grafički dizajn je proces vizualne komunikacije i rješavanja problema kroz pravilnu uporabu tipografije, praznog prostora, slike i boja. Uporaba grafičkog dizajna uključuje izradu loga, brošura, letaka, postera i drugog materijala za tisak, izradu web…