Arhiva fakultet - Edunova

Arhiva fakultet - Edunova

  • U vrijeme naglog porasta konkurencije na tržištu rada vješti menadžeri prodaje koji su spremni usavršavati svoje sposobnosti imaju zavidnu prednost i veće mogućnosti zapošljavanja i profesionalnog napredovanja.

  • Ako želite napredovati u karijeri iskoristite potencijal i izaberite novo kreativno zvanje Menadžer turizma. .

  • Uz pomoć mentora saznajte i otkrijte koje su snage i slabosti vaše tvrtke i odredite marketing strategiju koja odgovara baš vama. Na praktičnoj nastavi naučite iskoristiti vašu komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.