Ako želite saznati o mogućnostima i prilikama koje nude europski fondovi u Republici Hrvatskoj ovo je seminar za Vas! Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te smo upravo na početku novog…