NJEMAČKI I ENGLESKI JEZIK – PRIPREME ZA MATURU Strani je jezik obvezan predmet na državnoj maturi, a njemački i engleski jezik jedan su od ponuđenih izbora. Ispit se piše u dvije razine: višoj A…