Što je API? API (Application Programming Interface) u programiranju je sučelje koje se koristi za komunikaciju između različitih aplikacija, sustava ili servisa. To je skup pravila, protokola i alata koji omogućuju drugim aplikacijama…