Javni nastup je u VAMA, urođen i čeka. Isto tako, upoznajte se i s osnovama javnog nastupa u menadžmentu jer su javni nastup i prezentacijske vještine krucijalni dio