Subvencije

OTVOREN NATJEČAJ ZA SUBVENCIJE 2017

Obavještavamo vas da je otvoren natječaj za subvencioniranje polaznika u novoj školskoj godini. Subvencija Vam olakšava upis na željeni program i omogućuje Vam da se u potpunosti posvetite učenju.

KAKO DOBITI SUBVENCIJU?

Vašu prijavu pošaljite zajedno sa životopisom i obrazloženjem klikom na ovaj prijavni obrazac.

OBRAZOVNI PROGRAMI UKLJUČENI U SUBVENCIJE

U slučaju da ste odustali od stručnog usavršavanja zbog nedostatka financijskih sredstava, imate priliku osvojiti jednu od naših 25 subvencija.
Mogućnost subvencioniranja odnosi se na programe informatike menadžmenta  i  strane jezike.

POPIS PROGRAMA ZA KOJE MOŽETE APLICIRATI:

 • Samostalni knjigovođa
 • Grafički Dizajner
 • Web Dizajner
 • Serviser osobnih računala
 • PHP programer
 • Java programer
 • Voditelj projekata financiranih iz EU fondova
 • Menadžer prodaje
 • Engleski jezik

UVJETI NATJEČAJA

Natječaj traje do 15. ožujka 2017. godine. Ukupan broj subvencija iznosi 25. Upravno vijeće škole će do roka navedenog u natječaju razmotriti sve prijave koje su u skladu s uvjetima prijave. Subvencija se odnosi isključivo na školarinu na navedene obrazovne programe. Edunova dodjeljuje 4 potpune i 21 djelomičnih subvencija.

Polaznici upisani u Ustanovu mogu se prijaviti samo za program za koji nemaju sklopljen Ugovor o školovanju.

Svaki prijavitelj kojem upravno vijeće škole odobri subvenciju najkasnije do isteka natječaja treba potpisati Ugovor o školovanju. Za kandidate koji ne sklope Ugovor do zadnjeg dana natječaja smatrati će se da su odustali od subvencije.

PRIJAVA ZA SUBVENCIJU

Prijava za subvenciju treba sadržavati :

 • Prijavu s navedenim programom za koji se traži subvencija
 • Životopis (priložiti kontakt formi)

Sretno s prijavom!

OBAVIJEST: Upravno vijeće Ustanove obavještava da se rok za prijave produžuje do 23.3.2017.


 

 

Prijavi se na natječaj i osvoji jednu od 25 subvencija za obrazovni program po tvom izboru!