Edunova - natječaj za subvencioniranje edukacija | Edunova

SUBVENCIJA KAO POTICAJ ZA EDUKACIJU!

Obavještavamo Vas da je otvoren natječaj za subvencioniranje polaznika u novoj školskoj godini. Prijave za natječaj su otvorene, a subvencija Vam olakšava upis na željeni program i omogućuje Vam da se u potpunosti posvetite napretku u karijeri!

KAKO DOBITI SUBVENCIJU?

Vašu prijavu pošaljite zajedno sa životopisom klikom na ovaj prijavni obrazac.

OBRAZOVNI PROGRAMI UKLJUČENI U SUBVENCIJE

U slučaju da ste odustali od stručnog usavršavanja zbog nedostatka financijskih sredstava, imate priliku osvojiti jednu od naših subvencija.
Mogućnost subvencioniranja odnosi se na programe informatike I menadžmenta.

POPIS PROGRAMA NA KOJE MOŽETE APLICIRATI SVOJU PRIJAVU:

UVJETI NATJEČAJA

Natječaj traje od 24. 01. 2023. do 15. 10. 2023. godine. Ukupan broj subvencija iznosi 10. Upravno vijeće ustanove će do roka navedenog u natječaju razmotriti sve prijave koje su u skladu s uvjetima prijave. Subvencija se odnosi isključivo na školarinu na navedene obrazovne programe. Ustanova tijekom natječaja dodjeljuje isključivo potpune subvencije.

Polaznici upisani u Ustanovu mogu se prijaviti samo na program za koji nemaju sklopljen ugovor o školovanju.

Svaki prijavitelj kojem upravno vijeće škole odobri subvenciju treba potpisati Ugovor o školovanju najkasnije do isteka natječaja. Za kandidate koji ne sklope Ugovor do zadnjeg dana natječaja smatrati će se da su odustali od subvencije.

PRIJAVA ZA SUBVENCIJU

Za prijavu subvencije treba ispuniti prijavni obrazac kojemu treba priložiti životopis. Prijave za programe koji nisu na listi za subvenciju neće se razmatrati.

Razmatrati će se samo prijave koje budu sadržavale;

  • Prijavu s navedenim programom za koji se traži subvencija
  • Životopis (priložiti kontakt formi)

Sretno s prijavom!


Prijavi se na natječaj i osvoji jednu od 10 subvencija za obrazovni program po tvom izboru!