PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU - Edunova

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU - Edunova

 • NJEMAČKI I ENGLESKI JEZIK – PRIPREME ZA MATURU

  Strani je jezik obvezan predmet na državnoj maturi, a njemački i engleski jezik jedan su od ponuđenih izbora. Ispit se piše u dvije razine: višoj A razini i osnovnoj B razini. Ispit njemačkog i engleskog jezika sastoji se od tri cjeline: čitanje, pisanje i slušanje. 


  džavna matura 2021

  VIŠA RAZINA

  Kod više razine provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju, pisanju i slušanju prema nastavnome planu i programu njemačkog ili engleskog jezika za gimnazije i sastoji se od triju ispitnih cjelina; Čitanje, Slušanje i Pisanje. Ispit više razine njemačkog i engleskog jezika vrednuje se kao B2 razina sukladno europskoj jezičnoj mapi.

  NIŽA RAZINA

  Kod osnovne razine provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u slušanju, čitanju i pisanju sukladno nastavnome planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjoškolskim programima, ispit  njemačkog i engleskog jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina; Čitanje, Pisanje i Slušanje. Ispit osnovne razine je A2 razina njemačkog ili engleskog jezika sukladno europskoj jezičnoj mapi.


  INDIVIDUALNE PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

  Na individualnoj nastavi obrađivati će se vještine čitanja, pisanja i slušanja kroz materijale koje će predavač izrađivati za polaznike. Kroz konkretnu primjenu i rad na engleskom i/ili njemačkom jeziku moći ćete se dobro pripremiti za maturu iz tih jezika. 

  Po završetku programa polaznici će moći s visokim postotkom riješiti državnu maturu i upisati željeni sveučilišni program.


  Termini za individualni tečaj dogovaraju se ovisno o mogućnostima polaznika individualnog tečaja, organiziraju se dinamikom 2 ili 3 puta tjedno ovisno o dogovoru i obvezama polaznika. Individualna nastava formiranja je za osobe koje žele potpunu prilagodbu profesora polazniku.

  U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje dostupne su informacije o rokovima.

  Prijaviti se možete putem kontakt forme, dolaskom u referadu ili pozivom na broj +38531205555.

  Radujemo se vašem dolasku!

X