Njemački jezik A2 - Edunova

Objavljeno: 21. kolovoza, 2017.

Test iz njemačkog jezika A2

1. Nadopunite rečenicu! Ich gehe _________ Hause.

2. Koja je od riječi točno napisana?

3. Koji od pridjeva najbolje nadopunjuje ovu rečenicu? Hans fährt _____________.

4. Koja rečenica je pravilno napisana?

5. Koji je ispravan odgovor na ovo pitanje? Wie finden Sie meinen neuen Pullover?

6. Odaberite točnu rečenicu!

7. Odaberite točan završetak rečenice! Um 10:00 Uhr beginnt der Unterricht, _________.

8. Nadopunite rečenicu! Kannst du _______ bitte das Buch geben?

9. Nadopunite rečenicu! Der Unterricht beginnt _____ Montag um 10:00 Uhr.

10. Koji je ispravan odgovor na pitanje Woher kommen Sie?


Ime i prezime Grad Email Broj telefona