Specijalistički program izobrazbe javne nabave | Edunova

Specijalistički program izobrazbe javne nabave | Edunova

  • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU
  • Osnovna pravila javne nabave
  • Postupci i načela javne nabave
  • Izrada dokumentacije za nadmetanje
  • Rizici u javnoj nabavi i kako ih spriječiti
  • Praktični primjeri iz prakse i vježbe

Cijena uključuje digitalne materijale, uvjerenje ili diplomu, ispite, troškove dokumentacije i svečanu promociju.

Mogućnost plaćanja na 1 do 2 rata. Molimo da za uvjete plaćanja na rate kontaktirate referadu.

  • Trajanje Tečaja
  • 50 sati
Zlatko Hosu, dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Radi kao stručni suradnik za investicije i javnu nabavu pri Agenciji za razvoj. Stalni je predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave
Marinko Bašurić, dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Viši savjetnik za Javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji 2014. – u tijeku Osječko-baranjska županija, Osijek, Služba za javnu nabavu, viši savjetnik za javnu nabavu 2012. – 2014. Osječko-baranjska županija, Osijek, Služba za javnu nabavu, savjetnik za javnu nabavu 2010.- 2012. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, viši stručni suradnik za javnu nabavu 2009.-2010. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, stručni suradnik za javnu nabavu 2008.-2009. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, pripravnik
Marija Vegar mag. oec. - Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. 2018. - u tijeku Viši savjetnik za javnu nabavu u Službi za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji 2014. -2018. Voditelj ureda za nabavu u Uredu za poslovne odnose i nabavu -Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek 2002. - 2014. Voditelj financija - G.T. Izolirka
Vjekoslav Bagarić dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Viši savjetnik specijalist za javnu nabavu i voditelj odjela javne nabave u Gradu Osijeku, dugogodišnji trener u javnoj nabavi, zadužen za najsloženije zadatke izrade i provedbe javne nabave u Gradu Osijeku. 2013. - u tijeku Grad Osijek - Viši savjetnik specijalist, Pomoćnik pročelnika - Upravni odjel za financije i nabavu 2009. - 2013. Grad Osijek - v.d. Pročelik Upravnog odjela za nabavu 2008. - 2009. Grad Osijek - Voditelj podosjeka za javnu nabavu 2005. - 2008. Grad Osijek - Stručni suradnik

Ako još uvijek nemate osobu certificiranu za područje javne nabave, evo prilike!

GOSTUJ NA PREDAVANJU  |  Pogledaj raspored predavanja za smjer koji te zanima.

Nastava se odvija online u učionicama!

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) i ostalim važećim propisima, u trajanju od 50 nastavnih sati.

Zašto se upisati na izobrazbu?

Do sada ste mislili da je izobrazba javne nabave namijenjena isključivo javnim tijelima? Ako želite detaljno upoznati postupke Javne nabave ova specijalistička edukacija namijenjena je upravo vama. Bilo da se nalazite u svojstvu javnog tijela ili civilnog društva koje provodi natječaje ili se prijavljujete na natječaje, na edukaciji možete saznati sve vezano uz postupak javne nabave, rokove, zakonsku regulativu, mogućnosti tijekom provedbe postupka. 

Za provedbu postupaka javne nabave naručitelji su dužni osigurati najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja u pojedinačnom postupku koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
Istovremeno ponuditelji trebaju osigurati pravovaljanu dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave.

Način provedbe programa?

Najveći broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 21. Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Tijekom svake nastavne cjeline koristeći računalne prezentacije provode se odgovarajuće vježbe sa prikazom na praktičnim primjerima.

Polaznicima edukacije javne nabave osigurani su digitalni nastavni materijali koji im osiguravaju kvalitetno praćenje nastave i korištenje nakon završetka izobrazbe.

Certifikacija  

Svakom polazniku programa usavršavanja, ustanova izdaje potvrdu o  programu usavršavanja. Nakon programa izobrazbe javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati polaže se državni pisani ispit.
Pisanom ispitu može pristupiti osoba s Potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u javni registar predstavnika u području javne nabave.
Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

Za mogućnost pohađanja edukacije molimo kontaktirajte referadu ustanove na broj telefona 031205555 ili nas osobno posjetiti na adresi Lorenza Jägera 5.