Samostalni knjigovođa | Edunova

 • Informatika za knjigovođe
 • Osnove računovodstva
 • Robno materijalno i financijsko knjigovodstvo
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaća
 • Statistička izvješća
 • Izrada računa dobiti i gubitka
 • Godišnje financijsko izvješće
 • Analiza bilance stanja
 • Završni račun

Upisnina: 73 €

Školarina: 988,78 €

Cijena uključuje digitalne materijale, uvjerenje ili potvrdu o završetku, ispite i troškove dokumentacije.

Mogućnost plaćanja na 2 do 12 rata. Molimo da za uvjete plaćanja na rate kontaktirate referadu.

 • Trajanje Tečaja
 • 180 sati
Diplomirala je na EFO 1986. g. na smjeru Ekonomika poduzeća. Godine 1995. završila je postdiplomski magistarski znanstveni studij smjera Poslovna politika. Najveći dio radnog vijeka provela je u malim, srednjim i velikim, uslužnim, proizvodnim i trgovačkim društvima u domaćem i ino vlasništvu. Poslove organizacije i rukovođenja sektorima financija, računovodstva i komercijale obavlja više od 25 godina. Nakon dvije godine rada u državnoj službi na radnom mjestu Višeg stručnog savjetnika za financijske i računovodstvene poslove, vratila se u rodni Osijek. Danas radi kao Voditelj financija i računovodstva četiriju tvrtki domaćih vlasnika. Od listopada 2015. godine radi kao predavač Edunove na Katedri za knjigovodstvo i računovodstvo.

Samostalno vodite knjigovodstvo

GOSTUJ NA PREDAVANJU  |  Pogledaj raspored predavanja za smjer koji te zanima.

Znate li da je među nezaposlenima najmanji broj knjigovođa i računovođa? Zanimanje knjigovođa-računovođa jedno je od rijetkih zanimanja za kojima potražnja konstantno raste usprkos trenutnom ekonomskom stanju. 

Zanimanje knjigovođe je među 5 najtraženijih zanimanja na tržištu rada!

Neovisno o tome jeste li vlasnik poslovnog subjekta ili planirate pokrenuti vlastiti posao, znanja stečena nakon završetka školovanja dat će Vam kvalitetne osnove kako biste mogli samostalno voditi poslovne knjige.

STRUKTURA PROGRAMA

Edunova je nastavno na tradiciju vođenja knjigovodstva kreirala cjeloviti program knjigovođe-računovođe koji osigurava neophodna znanja iz knjigovodstva i računovodstva te obuhvaća sve segmente vođenja poslovnog subjekta. Nastavu izvode renomirani stručnjaci  knjigovodstva, računovodstva i financija u Osijeku.
Nastava se odvija u malim grupama, 2-3 puta tjedno u ugodnoj radnoj atmosferi i uz predavače koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u prenošenju znanja iz knjigovodstva i računovodstva.
Tijekom nastave kroz praktičnu vježbu provodite sve knjigovodstvene zadatke slijedom poslovne godine. 

Tijekom predavanja voditeljica programa stručnjak financija sa iskustvom vođenja većih poduzeća mr.sc. Gordana Cerovečki – Marijić dipl. oec. izvodi praktične vježbe koje obuhvaćaju;

 • radnje osnivanja trgovačkog društva 
 • knjiženje početnog kapitala u novcu i imovini,
 • nabava dugotrajne i kratkotrajne financijske imovine,
 • kratkoročna i dugoročna potraživanja od kupaca djelatnika države i banaka, 
 • evidentiranje svih obveza prema dobavljačima djelatnicima državi i financijskim organizacijama,
 • evidentiranje nabave sirovina materijala sitnog inventara i dr.,
 • evidentiranje troškova po vrstama materijalnih usluga, financijskih i dr.,
 • nabavka robe i evidentiranje robe na skladištu u tuzemstvu i inozemstvu, 
 • zaključak konta troškova prihoda i rashoda,
 • formiranje bruto i neto rezultata poslovanja,
 • izračun obveze poreza na dobit,
 • obračun PDV-a,
 • popuna svih obrazaca za godišnje financijsko izvješće za trgovačka društva sa detaljnom analizom,
 • analiza porezno priznatih i nepriznatih troškova u PD obrascu,
 • obračun amortizacije dugotrajne imovine sukladno zakonskim propisima,
 • računovodstvene politike i bilješke uz godišnje financijsko izvješće,
 • upoznavanje obveznika revizije i tijek obavljanja revizije,
 • obračun plaća, godišnjih odmora i dokumentacija,
 • analiza svih vrsta obračunskih sredstava plaćanja u trgovačkom društvu sa analizom svih vrsta instrumenata osiguranja plaćanja,
 • vrijednosna usklađenja imovine i potraživanja, 
 • kalkulacija prodajnih cijena u maloprodaji, 
 • metode obračuna nabave sirovine i materijala i ostale tematske vježbe.

CILJEVI PROGRAMA

Program obrazovanja namijenjen je polaznicima koji započinju karijeru u knjigovodstvu kao i onim polaznicima koji već rade knjigovodstvene poslove, a žele proširiti svoja znanja i usavršiti se u vođenju knjigovodstva. Praktični dio nastave odvija se u knjigovodstvenom programu Synesis koji je zbog svoje jednostavne primjene jedan od najzastupljenijih knjigovodstvenih programa u poduzećima, obrtima i knjigovodstvenim servisima. Cilj naše edukacije za knjigovođu-računovođu je osposobiti polaznike za vođenje dvojnog knjigovodstva, računovodstvenih i financijskih poslova za poduzetnike i obrtnike.

Na kraju nastave polaznici tečaja pristupaju završnoj provjeri znanja koja obuhvaća cijelu financijsku godinu i sve nastavne cjeline.

REZULTATI

Ovim obrazovnim programom stječete nove knjigovodstvene kompetencije i povećavate zapošljivost na tržištu rada. Obrazovanje Vam osigurava znanje za vođenje poduzeća ili obrta i praćenje zakonskih promjena. Ako želite napredovati u karijeri i postati konkurentni ovo zanimanje je namijenjeno upravo Vama jer nudi cjelovita znanja, afirmaciju i napredovanje u karijeri.

Nakon uspješno završene edukacije polaznici stječu zvanje verificirano od MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA s pravom upisa u e-radnu knjižicu i bazu znanja za samostalno vođenje knjigovodstva. Iskoristite mogućnost besplatnih konzultacija u obrazovnom centru Osijek kako biste saznali na koji način pomažemo polaznicima u vođenju knjigovodstva.

Iskoristite priliku jer upisi su u tijeku za početak edukacije. Upisanim polaznicima ustanova će dostaviti raspored predavanja. Ukoliko se želite upisati nazovite nas ili  ispunite ONLINE OBRAZAC nakon čega ćemo vas kontaktirati!

Za sve obavijesti slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 031205555 ili nas osobno posjetite na adresi Lorenza Jagera 5.

Veselimo se Vašem dolasku!