Program izobrazbe javne nabave

  • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU
  • Osnovna pravila javne nabave
  • Postupci i načela javne nabave
  • Izrada dokumentacije za nadmetanje
  • Rizici u javnoj nabavi i kako ih spriječiti
  • Praktični primjeri iz prakse i vježbe

Upisnina: 550 KN

Školarina: 2850 KN

Cijena uključuje digitalne materijale, uvjerenje ili diplomu, ispite, troškove dokumentacije i svečanu promociju.

  • Trajanje Tečaja
  • 50 sati

siječanj, 2021

petak

22

pet1

sub2

ned3

pon4

uto5

sri6

čet7

pet8

sub9

ned10

pon11

uto12

sri13

čet14

pet15

sub16

ned17

pon18

uto19

sri20

čet21

pet22

sub23

ned24

pon25

uto26

sri27

čet28

pet29

sub30

ned31

Nema događanja

Zlatko Hosu, dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Radi kao stručni suradnik za investicije i javnu nabavu pri Agenciji za razvoj. Stalni je predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave
Marinko Bašurić, dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Viši savjetnik za Javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji 2014. – u tijeku Osječko-baranjska županija, Osijek, Služba za javnu nabavu, viši savjetnik za javnu nabavu 2012. – 2014. Osječko-baranjska županija, Osijek, Služba za javnu nabavu, savjetnik za javnu nabavu 2010.- 2012. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, viši stručni suradnik za javnu nabavu 2009.-2010. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, stručni suradnik za javnu nabavu 2008.-2009. Osječko-baranjska županija, Osijek, Agencija za razvoj, pripravnik
Marija Vegar mag. oec. - Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. 2018. - u tijeku Viši savjetnik za javnu nabavu u Službi za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji 2014. -2018. Voditelj ureda za nabavu u Uredu za poslovne odnose i nabavu -Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek 2002. - 2014. Voditelj financija - G.T. Izolirka
Vjekoslav Bagarić dipl. iur - Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Viši savjetnik specijalist za javnu nabavu i voditelj odjela javne nabave u Gradu Osijeku, dugogodišnji trener u javnoj nabavi, zadužen za najsloženije zadatke izrade i provedbe javne nabave u Gradu Osijeku. 2013. - u tijeku Grad Osijek - Viši savjetnik specijalist, Pomoćnik pročelnika - Upravni odjel za financije i nabavu 2009. - 2013. Grad Osijek - v.d. Pročelik Upravnog odjela za nabavu 2008. - 2009. Grad Osijek - Voditelj podosjeka za javnu nabavu 2005. - 2008. Grad Osijek - Stručni suradnik
GOSTUJ NA PREDAVANJU  |  Pogledaj raspored predavanja za smjer koji te zanima.

Nastava se odvija online u virtualnim učionicama!

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) i ostalim važećim propisima, u trajanju od 50 nastavnih sati.

Zašto se upisati na izobrazbu?

Za provedbu postupaka javne nabave naručitelji su dužni osigurati najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja u pojedinačnom postupku koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
Istovremeno ponuditelji trebaju osigurati pravovaljanu dokumentaciju za nadmetanje u postupku javne nabave.

Način provedbe programa?

Najveći broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 21. Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Tijekom svake nastavne cjeline koristeći računalne prezentacije provode se odgovarajuće vježbe sa prikazom na praktičnim primjerima.

Polaznicima edukacije javne nabave osigurani su digitalni nastavni materijali koji im osiguravaju kvalitetno praćenje nastave i korištenje nakon završetka izobrazbe.

Certifikacija  

Svakom polazniku programa usavršavanja, ustanova izdaje potvrdu o  programu usavršavanja. Nakon programa izobrazbe javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati polaže se državni pisani ispit.
Pisanom ispitu može pristupiti osoba s Potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u javni registar predstavnika u području javne nabave.
Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji će provoditi postupke javne nabave kod javnih i sektorskih naručitelja.

Program će se održati u Osijeku, Ulica Lorenza Jagera 5. Sve informacije o terminima, programu predavanja, dokumentaciji za upis, podacima za plaćanje možete dobiti telefonski ili osobno u referadi ustanove. 

Trajanje i početak programa

Program izvode certificirani treneri, u trajanju 50 nastavnih sati sa početkom 20.01.2021. Vaš upit ili prijavu možete poslati na email ustanove ili nas kontaktirati na 091.22.55.765.

Naknada za pohađanje programa

Ukupna cijena 50 nastavnih sati programa iznosi 3.400,00 kn, te uključuje nastavne materijale i osvježenje. Po zaprimljenoj prijavi zaprimiti ćete dokumentaciju za upis.

 

 

 

 

Centar za postavke privatnosti

X