KAKO USPJEŠNO NAPISATI EU PROJEKT - Edunova

seminar eu fondovi

U petak, 22. rujna, 2017. od 18 do 20 sati
U prostorijama Edunove, L. Jagera 5 Osijek.

Objavljeno: 28. kolovoza, 2017.

Upoznati smo da Europski fondovi nude mogućnosti financiranja raznih projektnih ideja. Putem EU fondova odnosno partnerskim sporazumom između Hrvatske i EU planirano je da Hrvatska u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine može iskoristiti 10, 6 milijardi eura ili otprilike 1,6 milijardi eura godišnje. Kako bismo uspjeli u tome neophodno je imati ljudske kapacitete odnosno stručnjake koji mogu uspješno pripremiti i provesti projekte.

Sadržaj seminara:

Pregled natječaja i mogućnosti prijave

Priprema i provedba projekta na praktičnim primjerima

Plan edukacije za Voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Pitanja i odgovori

Pitanja na koja želimo odgovoriti na seminaru:

Što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije?
Koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova?
Koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova?
Gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj?
Kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju i organizirati partnerstvo na projektima?
Kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta te kako učiniti projekt konkurentnijim?
Kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju?
Kako se projekt ugovara i kako pravilno provesti odobreni projekt?
Koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata?

Seminar „Kako uspješno napisati EU projekt“ posebno bi mogao biti koristan početnicima na području EU fondova.  Ako se želite upoznati sa EU fondovima i saznati kako uspješno napisati EU projekt pošaljite Vašu prijavu s osobnim podatcima i kontakt telefonom na seminar@edunova.hr