Kako se zaposliti kroz EU fondove | Edunova

Kako se zaposliti kroz EU fondove | Edunova

Objavljeno: 13. veljače, 2019.

Ovaj puta pripremili smo seminar na kojem ćete na učinkovit način saznati kako se zaposliti kroz EU fondove.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od 2014. do kraja 2018. od 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju, ugovorili smo 57 %, a isplaćeno je tek 20% sredstava. Stručnjaci za EU fondove ipak misle da imamo priliku za popravak do kraja 2020. te u sljedećoj financijskoj perspektivi 2021-2027. Jedan od problema neiskorištenosti raspoloživih sredstava je nedostatak stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata.

KOME JE NAMIJENJEN SEMINAR
Ovaj seminar namijenjen je osobama koje žele aktivno sudjelovati u povlačenju sredstava a nemaju dovoljno znanja da bi napravili projektnu prijavu i proveli EU projekt. Na seminaru se možete upoznati sa osnovnim pretpostavkama za kvalitetnu pripremu projekta i obrazovnim programom izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Istovremeno imate priliku upoznati primjere dobre prakse u uspješno provedenim projektima.

PLAN SEMINARA
kakve projekte pripremati
• najčeće greške kod prijave na natječaj
• što trebam naučiti da postanem projektni menadžer
• koje su mogućnosti zapošljavanja projektnih menažera
• najuspješniji primjeri dobre prakse

Stoga će na najbolji način predstaviti mogućnosti pripreme i provedbe EU projekata vezanih uz područja obrazovanja, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja.

Seminar će voditi stručnjak za izradbu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova Žufić Toni, dipl. iur. sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata.

Seminar će se održati 19. ožujka 2019. god. od 18 do 19:30 sati u učionici br. 1 Edunove Osijek, Jagerova 5.

Broj mjesta je ograničen, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pošaljite svoje ime, prezime, kontakt telefon i naziv seminara na seminar@edunova.hr

Radujemo se Vašem dolasku!

X