“Kako iskoristiti EU fondove!” - Edunova

eu fondovi natjecaj osijek e

U petak, 24. ožujka u 17h
U prostorijama Edunove, L. Jägera 5 Osijek

Objavljeno: 17. ožujka, 2023.

“Kako iskoristiti EU fondove!”

Ako želite saznati o mogućnostima i prilikama koje nude Europski Fondovi u Republici Hrvatskoj ovo je seminar za Vas, naučite kako iskoristiti EU fondove!

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te smo upravo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027. 

Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura.

KOME JE NAMIJENJEN BESPLATNI SEMINAR?

Ovaj seminar namijenjen je osobama koje žele aktivno sudjelovati u iskorištenju sredstava, a nemaju dovoljno znanja da bi napravili projektnu prijavu i proveli EU projekt ili žele započeti karijeru projekt menadžera.

Plan seminara je upoznati vas s osnovnim pretpostavkama za kvalitetnu pripremu projekata po europskim standardima i obrazovnim PROGRAMOM ZA VODITELJE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA.

AGENDA

  1. Uvod u EU fondove: Ovaj uvodni dio seminara će objasniti osnovne informacije o EU fondovima, uključujući vrste fondova, njihovu svrhu i način financiranja.

  2. Dostupni fondovi i programi: U ovom dijelu seminara ćemo predstaviti dostupne fondove i programe koje nudi EU. Uključit će se pregled dostupnih sredstava, vrsta projekata i načina prijave.

  3. Uvjeti prijave i priprema dokumentacije: U ovom dijelu seminara ćemo govoriti o uvjetima prijave i pripremi dokumentacije. Polaznici će naučiti kako se prijaviti za fondove i programe, te kako pripremiti potrebnu dokumentaciju.

  4. Budžetiranje projekata: U ovom dijelu seminara ćemo pokriti budžetiranje projekata koje se financiraju putem EU fondova. Polaznici će naučiti kako pripremiti proračun projekta, uključujući i troškove koji se mogu financirati iz EU fondova.

  5. Upravljanje projektima: U ovom dijelu seminara ćemo se fokusirati na upravljanje projektima koji se financiraju putem EU fondova. Polaznici će naučiti kako uspješno upravljati projektima, uključujući planiranje, provedbu i praćenje.

  6. Procjena utjecaja projekata: U ovom dijelu seminara ćemo se usredotočiti na procjenu utjecaja projekata. Polaznici će naučiti kako procijeniti učinak projekta, te kako izvještavati o rezultatima.

  7. Izvori informacija i podrške: U ovom posljednjem dijelu seminara ćemo predstaviti izvore informacija i podrške koji su dostupni polaznicima koji se prijavljuju za EU fondove. To uključuje organizacije koje pružaju informacije i savjete, kao i mreže koje pomažu prijavnicima da se povežu i dijele iskustva.

Što je dobar seminar bez stručnjaka? Kako bi sve bilo vrlo konkretno i korisno za sudionike kolega Toni Žufić, stručnjak područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova prezentirati će prilike i mogućnosti najpogodnijih financijskih instrumenata za Vaše ideje.

KAKO SE PRIJAVITI:

Seminar će se održati 24. ožujka 2023. god. od 17:00 do 18:30 sati prostorijama Edunove Osijek, Jägerova 5.

Broj mjesta je ograničen, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pošaljite svoje ime, prezime, kontakt telefon i naziv seminara na SEMINAR@EDUNOVA.HR

Radujemo se Vašem dolasku!