KAKO DOBITI POTICAJE I BESPOVRATNA SREDSTVA - Edunova

proud woman 5321349 640 e1631629016717
Objavljeno: 25. ožujka, 2021.

Ukoliko imate ideju o poboljšanju i unaprjeđenju svog poslovnog procesa, potrebno je pronaći informacije o raspisanim natječajima i bespovratnim sredstvima kojih Republika Hrvatska, kao članica, ima dosta na raspolaganju.

Ulaskom u EU otvorila su nam se vrata strukturnih fondova i kohezijskih fondova. Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci. Hrvatska na raspolaganju ima 24,2 milijardi eura, samo je potrebno razviti ideju, te pronaći adekvatan natječaj na koji je projekt moguće prijaviti. Dobar projekt mora imati korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca. Morate se pozivati na prioritete iz strategija, operativnih programa i drugih dokumenata, te dobro napraviti troškovnik. Potrebno je vrlo detaljno napisati sve aktivnosti koje će se provoditi i objasniti ih do zadnjeg detalja.

Potrebna projektna dokumentacija mijenja se na svakom natječaju. Dokumentacija za bespovratna sredstva ima dosta stvari oko kojih se treba pripaziti, ako vam se projektna ideja čini savršenom, ali tehnički dio niste dobro razradili evaluatori vam neće odobriti projekt. Poticaje za razvojne projekte možete dobiti samo ako ispunjavate uvjete, koji su isti za sve natjecatelje, te su informacije o uvjetima koje je potrebno ispuniti objavljeni u svakom natječaju. 

U određenom roku potrebno je napisati projektni prijedlog i prijaviti ga na natječaj zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom te onda preostaje samo čekati evaluaciju evaluatora. Nakon što projekt prođe i ostvare se bespovratna sredstva, kreće se u implementaciju.

Ako se želite prijaviti na EU projekt, a sam proces Vam se čini kompliciran i ne znate kako biste to odradili naša edukacija za Voditelja/icu izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova će Vas odlično pripremiti za cijeli proces realizacije Vašeg projekta. Učinite nešto za sebe i postanite stručnjak.