Etički neprihvatljive prakse u UX dizajnu - Edunova

shutterstock 144275002
Objavljeno: 27. siječnja, 2023.

Etički neprihvatljive prakse u UX dizajnu odnose se na postupke ili odluke koje dizajneri donose, a koji prioritiziraju poslovne ciljeve ili osobne interese, umjesto potreba i dobrobiti korisnika. Takve prakse mogu negativno utjecati na korisničko iskustvo i u nekim slučajevima čak mogu nanijeti štetu korisnicima. Ovdje su neki primjeri neetičkih praksi u UX dizajnu:

Tamni obrasci: Tamni obrasci ili Dark Patterns su korisnička sučelja koja korisnike navode da naprave nešto što nisu namjeravali, poput kupovine ili pretplate. Ova taktika se često koristi kako bi se povećala prodaja ili angažiranost korisnika, ali se smatra neetičkom jer iskorištava kognitivne pristranosti korisnika i narušava njihovu autonomiju.

Prekomjerno prikupljanje podataka: Prikupljanje korisničkih podataka je nužno za mnoge UX projekte, ali neetičke prakse mogu se pojaviti kada dizajneri prikupljaju više podataka nego što je potrebno ili bez pristanka korisnika. Ova praksa može narušiti privatnost korisnika i čak ih dovesti u opasnost od krađe identiteta ili drugih zlonamjernih aktivnosti.

Invazivno oglašavanje: Invazivno oglašavanje odnosi se na oglase koji narušavaju korisničko iskustvo ili krše privatnost korisnika. Primjeri uključuju skočne prozore, automatizirane videozapise ili oglase koji prate korisnike na različitim web stranicama. Ova praksa može se smatrati neetičkom jer prioritet daje poslovnim ciljevima iznad korisničkog iskustva i može negativno utjecati na korisnika.

Nepostojanje prilagodbe osobama s invaliditetom: UX dizajneri svojim kreacijama nose odgovornost da svoje dizajne učine pristupačnima osobama s invaliditetom. Neetičke prakse mogu se pojaviti kada dizajneri ignoriraju standarde pristupačnosti ili ne pružaju prilagodbe za korisnike s različitim sposobnostima. Ova praksa može biti štetna i diskriminatorna za osobe koje se oslanjaju na pomoćne tehnologije kako bi pristupile digitalnom sadržaju.

Pristranost algoritamskih sustava: Algoritamski sustavi često se koriste u UX dizajnu za davanje preporuka ili automatizaciju procesa donošenja odluka. Međutim, ti sustavi mogu biti pristrani i sadržavati diskriminatorske sadržaje koje nisu prihvatljivi za određene skupine ljudi. Dizajneri imaju odgovornost osigurati da su algoritamski sustavi pravedni i nepristrani, a nepoštivanje navedenog može rezultirati neetičkim postupcima.

Na temelju navedenog možemo zaključiti da neetične prakse u UX dizajnu mogu naštetiti korisnicima i narušiti njihovo povjerenje u digitalne proizvode i usluge. Dizajneri imaju odgovornost dati prioritet potrebama i dobrobiti korisnika, pridržavati se etičkih načela i težiti transparentnosti i odgovornosti u svojim procesima dizajna.

Ako želite saznati više o praktičnoj primjeni UX dizajna preporučujemo edukaciju za Web dizajn.