pisanje eu projekta osijek | Edunova

100 euro1
Objavljeno: 03. listopada, 2014.

Upoznati smo da Europski fondovi nude mogućnosti financiranja raznih projektnih ideja. Putem EU fondova odnosno partnerskim sporazumom između Hrvatske i EU planirano je da u razdoblju od 2014. – 2020.g. Hrvatska može iskoristiti 11,4 miljarde EUR ili otprilike 1,6 milijardi eura godišnje. Kako bi uspjeli u tome neophodno je imati ljudske kapacitete odnosno stručnjake koji mogu uspješno pripremiti i provesti projekte.

 

Ovaj seminar namijenjen je osobama koje žele aktivno sudjelovati u povlačenju sredstava a nemaju dovoljno znanja da bi napravili projektnu prijavu i proveli EU projekt. Stručnjak Ivo Koški sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi EU projekata upoznati će vas sa osnovnim pretpostavkama za kvalitetnu pripremu projekta. Istovremeno imate priliku upoznati primjere dobre prakse u uspješno provedenim projektima

Seminar „Kako uspješno napisati EU projekt“ posebno bi mogao biti koristan početnicima na području EU fondova.  Ako se želite upoznati sa EU fondovima i saznati kako uspješno napisati EU projekt pošaljite vašu prijavu sa osobnim podacima i kontakt telefonom na seminar@edunova.hr

Gdje: Seminar će se održati u  Edunovi, Jagerova 5

Kada: Petak 10.10.2014. u 18 sati