API – Application Programming Interface - Edunova

API – Application Programming Interface - Edunova

upisi u tijeku
Objavljeno: 17. siječnja, 2023.

 

Što je API?

API (Application Programming Interface) u programiranju je sučelje koje se koristi za komunikaciju između različitih aplikacija, sustava ili servisa.

To je skup pravila, protokola i alata koji omogućuju drugim aplikacijama da pristupe podacima ili funkcijama koje posjeduje vaša aplikacija, ili da vaša aplikacija pristupa podacima i funkcijama drugih aplikacija.

API-ji omogućuju aplikacijama da komuniciraju i razmjenjuju podatke na standardiziran način, što čini aplikacije fleksibilnijima i skalabilnijima. Programiranje API-a često uključuje upotrebu web servisa i tehnologija kao što su JSON, XML, REST, SOAP i HTTP, a često se koriste jezici kao što su JavaScript, PHP, Ruby i Python.

API omogućuje programerima da razviju nove aplikacije koje se integriraju sa postojećim aplikacijama i sustavima, ili da koriste resurse drugih aplikacija i servisa kako bi stvorili bolje i produktivnije aplikacije.

Izrada API-ja se radi na edukaciji Web programiranje

X