Ajax – asinkroni JavaScript i XML - Edunova

Ajax – asinkroni JavaScript i XML - Edunova

upisi u tijeku
Objavljeno: 17. siječnja, 2023.

Što je AJAX?

AJAX je oznaka za asinkroni JavaScript i XML. To je kombinacija JavaScripta, proširivog jezika za označavanje (XML), objektnog modela dokumenta (DOM), dinamičkog HTML-a i ostalih alata za programiranje, koji se koristi za kreiranje asinkronih web aplikacija. Svaki alat za programiranje ima vlastitu važnost. Ove web aplikacije mogu slati informacije na poslužitelj i dobivati ih natrag u pozadinu. Ovaj alat omogućuje trenutačno ažuriranje sadržaja web stranica kada se aktivnost izvrši. AJAX donosi hrpu prednosti i koristi.

Korištenjem AJAX-a poboljšavamo kvalitetu usluge prema korisniku, uz želju da što više liči na desktop aplikacije (prema brzini interakcije). Ideja na kojoj se zasniva Ajax jeste da se stranica na kojoj se odvija Web aplikacija učita samo jednom, a da se svaka dalja komunikacija sa serverom izvršava asinkrono bez blokiranja sučelja i bez ponovnog učitavanja stranice.

AJAX koristimo na edukaciji WEB PROGRAMIRANJE