U upisnom roku 2024. prvenstveno preporučujemo zapošljive IT edukacije za Back-End developere WEB PROGRAMIRANJE C#. Za Front-End developere preporučujemo WEB DIZAJN. Ukoliko se želite razvijati u pravcu menadžmenta preporučujemo VODITELJ/ICA IZRADE I PROVEDBE PROJEKTA IZ EU FONDOVA a od stranih jezika i dalje…