Ulaganjem u sebe i svoje znanje sada, stvarate zalog za budućnost.
S edukacijama iz informatike i menadžmenta započinjemo u listopadu i studenom. Klikom na željenu edukaciju možete saznati početak nastave!..