Kako pokrenuti posao kroz EU fondove? Besplatni seminar 28.9.2016.

Smjerovi verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Upis zanimanja u E-radnu knjižicu

ŠTO KAŽU POLAZNICI